EveryDay Tasks - innowacyjny To-Do List

UX, UI, badania z użytkownikami, front end

Web app design

web app designer

Landing page

landing page landing page pricing page design

Projekt wtyczki do Chrome'a

chrome extension design